Autor - szczegóły

Gliniak, Krystian, Instytut Teologii Moralnej KUL, doktorant, Polska

  • Vol 4 (2012) - Recenzje
    Gianfranco Ravasi. Bramy grzechu. Siedem grzechów głównych. Tł. K. Stopa. Kraków: Salwator 2010 ss. 267
    Szczegóły  PDF