Autor - szczegóły

Kołtun, Katarzyna, Katedra Teologii Moralnej Społecznej KUL, doktorantka, Polska