Autor - szczegóły

Kołtun, Katarzyna, Katedra Teologii Moralnej Społecznej KUL, doktorant, Polska