Autor - szczegóły

Gocko, Jerzy, Katedra Teologii Moralnej Społecznej KUL, Polska

 • Vol 1 (2009) - Artykuły
  Constructio et consecratio mundi – zapomniane idee teologii rzeczywistości ziemskich (cz. II)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3 (2011) - Artykuły
  Posłannictwo Kościoła w dobie demokracji i pluralizmu
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3 (2011) - Recenzje
  Ks. Krzysztof Kietliński. Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Recenzje
  Ks. Stanisław Skobel. Humanistyczny wymiar teologii moralnej. Francuska próba odnowy teologii morlanej po Soborze Watykańskim II salezjańskiego teologa Xaviera Thévenota. Łódź: Instytut Teologiczny 2010
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Informacje i sprawozdania
  Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2009/2010
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Informacje i sprawozdania
  Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2008
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Artykuły
  Od Sollicitudo rei socialis do Caritas in veritate. Solidarność kluczem do kwestii społecznej?
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2012) - Recenzje
  Ks. Arkadiusz Wuwer, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011 ss. 384
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Recenzje
  Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa. Terzo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo La dottrina sociale della Chiesa non può essere incatenata. Red. G. P. Crepaldi, S. Fontana. Siena: Cantagalli 2011 ss. 224
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Informacje i sprawozdania
  Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2010/2011
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Informacje i sprawozdania
  Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2010
  Szczegóły  PDF
 • Vol 5 (2013) - Artykuły
  Dwie dekady polskich przemian w perspektywie etycznospołecznej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5 (2013) - Informacje i sprawozdania
  Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2011/2012
  Szczegóły  PDF
 • Vol 5 (2013) - Informacje i sprawozdania
  Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2011
  Szczegóły  PDF