Autor - szczegóły

Fert, Józef F., Instytut Filologii Polskiej KUL, Polska

  • Vol 5 (2013) - Recenzje
    W poszukiwaniu człowieka w człowieku: Chrześcijańskie korzenie nadziei. Red. S. Nowosad, A. Eckmann, T. Adamczyk. Lublin: TN KUL 2012 ss. 372
    Szczegóły  PDF