Autor - szczegóły

Zadroga, Adam, Katedry Życia Społecznego Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Polska

  • Vol 4 (2012) - Artykuły
    Personalistyczna koncepcja moralności gospodarczej w ujęciu Benedykta XVI i Jana Pawła II w kontekście współczesnego kryzysu ekonomicznego
    Abstrakt  PDF