Autor - szczegóły

Zadroga, Adam, Katedra Historii Teologii Moralnej w Instytucie Teologii Moralnej KUL, Polska

  • Vol 1 (2009) - Artykuły
    Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła. Wzajemne implikacje aksjologiczne
    Abstrakt  PDF