Roczniki Teologii Moralnej

„Roczniki Teologii Moralnej” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 3: Teologia moralna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 3 Roczników Teologicznych.