Selected Dimensions of Responsible Parenthood According to the Teaching of John Paul II in the Perspective of Third Millennium

René Balák

Abstrakt


Wybrane aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa według nauczania Jana Pawła II w perspektywie Trzeciego Millennium

Z punktu widzenia teologii moralnej konieczne wydaje się przebadanie istoty odpowiedzialnego rodzicielstwa w duchu następujących wymiarów. Aspekt religijny wskazuje małżonkom na moralną odpowiedzialność widzenia w każdym akcie prokreacji zbawczego planu Boga Stwórcy. Moralny aspekt oznacza, że odpowiedzialna postawa rodzicielstwa ma się realizować poprzez małżonków za pomocą właściwie formowanego sumienia, by postępowali zgodnie z naturalnymi normami moralnymi i z powołaniem wynikającym z Bożego Objawienia. Wymiar poznawczy, dotyczący biologicznego wymiaru życia ludzkiego, wskazuje na pierwszorzędne Boże obdarowanie człowieka konkretnymi zdolnościami biologicznymi, które powinien on wykorzystać w zgodzie ze swoją naturą. Wolitywny aspekt wskazuje na nieodzowność opanowania własnych popędów oraz namiętności za pomocą rozumu i woli, do czego też małżonkowie (rodzice) są powołani jako istoty rozumne i wolne. Aspekt społeczny podkreśla dialogiczny wymiar życia małżonków w kierunku społeczności w kontekście dobra wspólnego. Chrześcijańscy rodzice są zobowiązani uwzględnić swoje niepowtarzalne warunki, w których przeżywają rodzinną wspólnotę osób. przy czym warunki te mogą mieć charakter różnego rodzaju.


Słowa kluczowe


odpowiedzialne rodzicielstwo; religia; moralność; teologia moralna; normy moralne; Jan Paweł II

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II