Der Einfluss sozio-ökonomischen Veränderungen auf das Familienleben

Marian Pokrywka

Abstrakt


Wpływ przemian społeczno-ekonomicznych na życie rodzinne

Życie rodzinne - podobnie jak cała egzystencja człowieka - podlega wpływowi zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Między rodziną i życiem społeczno-ekonomicznym zachodzi obustronna zależność. Współcześnie w nowoczesnych społeczeństwach uwaga została skierowana przede wszystkim na jednostkę. W związku z tym rodzinie nie przypisuje się już tak ważnej roli instytucji społecznej. Konsekwencją takiego stanowiska jest swoiste zapoznanie rodziny przez ekonomistów, którzy chętniej posługują się pojęciem „jednostki zamieszkałej” niż specyficznym pojęciem rodziny. Tymczasem to w rodzinie należy upatrywać pierwsze strategiczne źródło zasobów dla społeczeństwa, głównie poprzez odtwarzanie społeczeństwa, równoważenie rozdziału dochodów, tworzenie kapitału ludzkiego oraz ochronę jednostek słabych.

Rodzina, jako podstawowa społeczność, potrzebuje właściwej organizacji życia społeczno-gospodarczego. Chodzi tu zwłaszcza o taką organizację pracy zawodowej, która uwzględniałaby potrzeby i rytm życia rodziny. Dla właściwego funkcjonowania i wypełnienia swego posłannictwa rodzina powinna mieć zapewnioną sprawiedliwą zapłatę za wykonywaną pracę. W kontekście życia rodzinnego za sprawiedliwą zapłatę uważa się taką, która wystarcza na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. Rodzina dla swojego wzrostu nie potrzebuje doraźnej opieki, ale trwałych rozwiązań w postaci aktywnej polityki prorodzinnej państwa, opartej na zasadzie pomocniczości. Polityka prorodzinna musi wykraczać poza troskę o materialną sytuację rodziny, a dążyć do ochrony jej podmiotowości i tożsamości. Konieczne jest, aby same rodziny coraz lepiej uświadamiały sobie własną rolę współtwórców prorodzinnej polityki społeczno-gospodarczej.


Słowa kluczowe


rodzina; kapitał ludzki; praca; polityka prorodzinna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burgos J. M.: Rodzina wobec przemian. Polnische Übersetzung: M. Masny. „Społeczeństwo” 6:1996 Nr. 1 S. 85-98.

Campanini G.: Polityka prorodzinna i elastyczne zatrudnienie. Polnische Übersetzung: J. Merecki. „Społeczeństwo” 10:2001 Nr. 2 S.205-216.

Dyczewski L.: Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny. „Społeczeństwo” 7:1997 Nr. 3 S. 311-326.

Gocko J.: Elementy polityki prorodzinnej państwa. In: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Hg. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 S. 27-43.

Lecailon J.-D.: Społeczne i ekonomiczne znaczenie rodziny. Polnische Übersetzung: T.Żeleźnik. „Społeczeństwo” 7:1997 Nr. 1-2 S. 31-37.

Majkowski W.: Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 1997.

Mejía J.: Rodzina i praca w nauce społecznej Kościoła. Polnische Übersetzung: M. Kurowska. „Społeczeństwo” 5:1995 Nr. 1 S. 21-32.

Novak M.: Rodzina i ekonomia w XXI wieku. Polnische Übersetzung: M. Masny. „Społeczeństwo” 7:1997 Nr 1-2 S. 75-87.

Pokrywka M.: Moralne problemy bezrobocia. „Theologica Thoruniensia” 4:2003 s. 223-234.

Pokrywka M.: Prawa reprodukcyjne. In: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. Hg. K. Jeżyna, T.Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 S. 115-126.

Pokrywka M.: Rodzina „szkołą cnót społecznych”. RTM 4(59):2012 S.151-167.

Smereczyńska M.: Rodzina podmiotem działalności państwa i organizacji pozarządowych. In: Rodzina jako Kościół domowy. Hg. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 S. 571-582.

Toso M.: Rodzina w oświetleniu nauki społecznej Kościoła. Polnische Übersetzung: T.Żeleźnik. „Społeczeństwo” 14:2004 Nr. 2 S. 239-276.

Zamagni S.: Rodzina jako podmiot gospodarczy. Polnische Übersetzung: P. Borkowski. „Społeczeństwo” 3:2003 Nr. 2 S. 229-250.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II