Gianfranco Ravasi. Bramy grzechu. Siedem grzechów głównych. Tł. K. Stopa. Kraków: Salwator 2010 ss. 267

Krystian Gliniak

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II