Dlaczego określenia solidarność nie ma w Piśmie Świętym? Historyczna ewolucja ważnego pojęcia

Stanisław Hałas

Abstrakt


This paper discusses a historical evolution of the concept of solidarity: from its clearly anti-ecclesiastical sense up to its entirely Christian conception. The concept itself is of French origin and it designates close and active social cooperation in attaining common objectives. The notion was frequently evoked by the 19th-century social movements and used as an antithesis for the Christian teaching about the love of the neighbour. The sense of the notion changed with the rise of the anticommunist protests of the Polish workers in the late 20th century, who chose Solidarity for the name of their trade union. An important role in promoting the changed idea of solidarity was played by the moral authority of the Blessed John PaulII, who incorporated this notion in his teaching and developed it further.


Słowa kluczowe


Solidarność, bł. Jan Paweł II

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borutka T.: Nauczanie społeczne Papieża Jana Pawła II. Kraków 1994.

Florczyk M.: Idea solidarności międzyludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II. „Kieleckie Studia Teologiczne” 1(2):2002 s.25-39.

Grogan G. W.: Christ and His People: An Exegetical and Theological Study of Hebrews 2: 5-18. „Vox Evangelica” 6:1969 s.54-71.

Hałas S.: Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki. Kraków 2011.

Kasiłowski P.: Solidarność w Liście do Hebrajczyków. Warszawa 2002.

Kasper W.: Solidarność jako rys charakterystyczny życia chrześcijańskiego w naszych czasach. „Communio” 10(5):1990 s.56-67.

Mądel K.: Solidarność według Jana Pawła II. „Arcana. Kultura – Historia – Polityka” 33:2000 s. 126-132.

Nagórny J.: Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym. Refleksja nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem adhortacji Christifideles laici. RTK 38-39:1991-1992 s.7-24.

Nitecki P.: Idea solidarności w nauczaniu Jana Pawła II. „Chrześcijanin w Świecie” 21(1):1989 s.5nn.

Tischner J.: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II