Ks. Stanisław Skobel. Humanistyczny wymiar teologii moralnej. Francuska próba odnowy teologii morlanej po Soborze Watykańskim II salezjańskiego teologa Xaviera Thévenota. Łódź: Instytut Teologiczny 2010

Jerzy Gocko

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II