Ks. Krzysztof Kietliński. Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009

Jerzy Gocko

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II