Argument siły w relacjach międzynarodowych

Piotr Kieniewicz

Abstrakt


International relationships are very complicated. There is a tension between the demands of duties of the states like protection of integrity, safety and peace (both internal and international), which require a lot of effectiveness, and demands of human dignity, justice and protection of human rights. In fact, this is a kind of conflict between pragmatism and ethics. Although there is no easy answer to that, one has to remember, that even when the war is inevitable, it becomes a setback. Even a just war is an unfair one.


Słowa kluczowe


państwo; wojna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar W.: Współczesne oblicza wojny i terroryzmu. W: Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 27-52.

Beck J.: Przemówienie ministra spraw zagranicznych, wygłoszone na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP 5 maja 1939. http://www.dws-xip.pl/Dane/beck.html [wydruk z dnia 20.06.2011 w posiadaniu autora].

Chudy W.: Polityka jako wojna i wojna jako polityka. W: Człowiek i państwo. Red. P. Jaroszyński. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” 2006 s. 239-281.

Chyrowicz B.: Etyczne usprawiedliwienie obrony koniecznej w działaniach zbrojnych i na wojnie. W: Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie. Red. K.Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski. Warszawa: „Dom Żołnierza Polskiego” 2008 s. 181-191.

Góralczyk P.: Przemoc sama w sobie jest irracjonalna i absurdalna. W: Przemoc i terror. Red. P. Góralczyk, J. A. Sobkowiak. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001 s. 141-161.

Jaroszyński P.: Cywilizacyjne oblicza polityki. W: Człowiek i państwo. Red. P. Jaroszyński. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” 2006 s. 31-44.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: „Pallotinum” 1994 (Corrigenda 1998).

Kieniewicz P.: By nie zagubić wspólnego dobra… Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Majka J.: Etyka życia gospodarczego. Wrocław: „Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych” 1982.

Nagórny J:. Polityka – „świecką religią”? W: Człowiek i państwo. Red. P.Jaroszyński. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” 2006 s. 93-110.

Nagórny J.: „Oko za oko”? Etyczne aspekty dopuszczalności użycia siły. W: Tenże. Wartość życia ludzkiego. Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 347-382.

Nagórny J.: Zaniedbanie i przemoc. W: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Alojzemu Marcolowi. Red. P. Morciniec. Opole: WT UO1996 s. 285-306.

Skobel S.: Przemoc jako odpowiedź na niesprawiedliwość. W: Przemoc i terror s. 251-261.

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. W: Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety, Deklaracje. Wyd. 3. Poznań: „Pallotinum” [b.r.w.] s. 537-620.

Sutor B.: Etyka polityczna. Tł. A. Marcol. Warszawa: „Kontrast” 1994.

USCC Department of Social Development and World Peace: Divestment, Disinvestment and South Africa. September 10, 1986. W: Pastoral Letters. Vol. 5 s. 316-332.

Zabielski J.: Przemoc współczesnego świata a chrześcijańska cnota męstwa. W: Przemoc i terror s. 195-213.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II