Komunikacja w służbie komunii

Andrzej Derdziuk

Abstrakt


The author tackles the question of communication as a tool for building and supporting the communion of persons, but a tool unable to create the communion. Despite the attempts of experts in public relations it is not possible to create artificially a community of hearts and minds if common values joining the persons are missing. This is so because a person is a relational being who reacts to the messages that are sent to him or her with all his or her being, and expects others to enter the relation of love to which it is programmed by the act of creation in God's own image, the image of God who is a Trinity of Persons.


Słowa kluczowe


komunia; komunikacja; sakramenty; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


JanPaweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan: LEV 2001.

Benedykt XVI: List apostolski Porta fidei. Watykan: LEV 2011.

Cantalamessa R.: Kontemplując Trójcę. Tł. P. Cembrowicz. Kraków: Wydawnictwo „M” 2003.

Czaja A.: Kościół jako komunia. Podstawowe elementy eklezjologii communio. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha 2010 s. 141-166.

Derdziuk A.: Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Jagodziński M.: Sakramenty w służbie communio: studium teologiczno-komunikacyjne. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008.

Kornas-Biela D.: Pedagogika prenatalna nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Kulig J.: Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Mroczkowski I.: Sakramentalny wymiar egzystencji człowieka. W: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65. rocznicę urodzin. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin: RW KUL 1996 s. 225-236.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II