Eklezjalny wymiar sakramentów

Krzysztof Jeżyna

Abstrakt


The Conciliar revival of the vision of the Church and of vocation had enhanced the status of the communal character of Christian life. The community of the Church is a necessary milieu for religious and moral life of Christians. It is in the Church that the encounter with the saving God takes place, and owing to the sacraments a man is sanctified. Sacramental grace gives rise to moral obligations, and moral life requires turning gifts and obligations that issue from sacraments into actual deeds. This means that sacramental gifts indicate the moral imperative, and moral life acquires the style of sacramental life. One of the most important moral imperatives of sacramental life is its communal dimension.


Słowa kluczowe


sakramenty; wspólnota Kościoła; moralne przesłanie sakramentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajda J.: Etos sakramentu małżeństwa. W: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. Lublin: RW KUL 1998 s. 231-248.

Bielecki S.: Ustanowienie Eucharystii. W: Eucharystia. Misterium – ofiara – kult. Red. J. Kopeć. Lublin: RW KUL 1997 s. 35-51.

Bołoz W.: Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej. Tuchów: Wyd. „Homo Dei” 1991.

Buxakowski J.: Podstawy teologiczne posłannictwa diakona, prezbitera i biskupa. W: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok 1994/95. Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Red. E.Szczotok, A. Liskowacka. Katowice: Wyd. Archidiecezjalne 1994 s. 87-116.

Chrzest – nowość życia. Homo meditans t. 10. Red. A. J. Nowak, W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992.

Człowiek. Miłość. Rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1999.

Derdziuk A.: Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wyd. KUL 2010.

Eucharystia – miłość i dziękczynienie. Homo meditans t. 9. Red. W. Słomka, A.J. Nowak. Lublin: TN KUL 1992.

Ewangelizacja i nawrócenie. W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski na rok 1995/96. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice: Wyd. Archidiecezjalne 1995.

Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wyd. KUL 2003.

Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: POLWEN 2005.

Jezus eucharystyczny. Red. M. Rusecki, M. Cisło. Lublin: RW KUL 1997.

Kapłan pośród ludu kapłańskiego. Homo meditans t. 14. Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1993.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. M. Rusecki, E. Pudełko. Lublin: RW KUL 1995.

Koch G.: Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty. Tł. W. Szymona. Kraków: Wyd. „M”.

Migut B.: Znaki Misterium Chrystusa. Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Marsilego OSB (1910-1983). Lublin: RW KUL 1996.

Miłość – płciowość – płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej. Red. P. Morciniec. Opole: Wyd. UO 2007.

Orzeszyna J.: Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty. Kraków: Wyd. Naukowe PAT 1996.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Red. J. Kudasiewicz. Warszawa: ATK „Collectanea Theologica” 1981.

Sarmiento A.: Małżeństwo chrześcijańskie. Tł. P. Rak. Kraków: Wyd. „M” 2002.

Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin: Wyd. Diecezjalne Sandomierz 2008 s. 361-363.

Teologia duchowości katolickiej. Lublin: RW KUL 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II