Chrześcijańska wizja idei postępu w kontekście propozycji eugenicznych. Zarysowanie problematyki

Wojciech Rzepa

Abstrakt


According to Pope Benedict XVI the essential concept that allows defining the contemporary world is the idea of progress. It gains a special significance in the context of the great development of technological possibilities of contemporary medicine. This gives rise to atemptation to improve, or even to technologically perfect the human nature, that is present under the auspices of eugenic behaviors. The teaching of the Church remarks that all genuine progress in this area should be supported, on condition that science will always respect human rights and dignity from the moment of the man's conception. Nobody may claim the right to destroy human life or manipulate it with impunity.


Słowa kluczowe


postęp; rozwój; eugenika; wolność; materializm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borutka T.: Zadania społeczne laikatu. Bielsko-Biała 1996.

Bury J. B.: Idea of Progress an Inquiry Into Its Origin and Growth. New York 2002.

Góralczyk P.: Perspektywy rozwoju społecznego w świetle Centesimus annus. W: Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002 s. 13-28.

Jędraszewski M.: Iluzja społecznego i etycznego postępu. „W drodze” 1993 nr5(237) s. 85-92.

Kłos J.: Wolność. Indywidualizm. Postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności. Lublin 2007.

König F.: Kryzys idei postępu. „Chrześcijanin w Świecie” 8:1976 nr10(48) s. 1-9.

Krasiński J.: W obliczu postępu biologii i medycyny (implikacje dogmatyczne). AK 83:1991 t. 116 z. 2(492) s. 259-272.

Krasnodębski Z.: Upadek idei postępu. Warszawa 2008.

Kupczak J.: Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II. W: Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne. Red. M. Grabowski, A. Słowikowski. Toruń 2009 s. 181-191.

MacIntyre A.: Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku. Przeł. A. Chmielewski. Warszawa 1995.

Malthus T. R.: Prawo ludności. Przeł. K. Stein. Warszawa 2003.

Marulewska K.: Eugenika w świetle idei postępu. Rozważania wokół fundamentów filozoficznych. „Dialogi Polityczne” 10:2008 s. 63-84.

Mroczkowski I.: Zmagania między kulturą życia i kulturą śmierci. RT 46:1999 z. 3 s. 25-38.

Nagórny J.: Technicyzacja ludzkiej prokreacji. W: Teologia i życie. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego. Częstochowa 1994 s. 339-365.

Rogowski R.: Antropologiczne i chrystologiczne podstawy postępu i rozwoju. „Chrześcijanin w Świecie” 6:1974 nr 6(32) s. 1-16.

Roos L.: Doświadczenie granicy. Etyka społeczna wobec kryzysu idei postępu. „Communio” 3:1983 nr 6(18) s. 44-59.

Siemianowski A.: Człowiek – twórca samego siebie. „W drodze” 1991 nr 9(217) s. 9-21.

Silver L. M.: Raj poprawiony. Nowy wspaniały świat? Przeł. S. Dubiski. Warszawa 2002.

Wilson W. O.: O naturze ludzkiej. Przeł. B. Szacka. Warszawa 1988.

Wolsza K.: Postmodernistyczne następstwa rezygnacji z filozofii przyrody. W: Ad libertatem in veritate. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi w 65. rocznicę urodzin i 35-lecie pracy naukowej. Red. P. Morciniec. Opole 1996 s. 693-703.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II