The Catholic Church and the Sanctity of Human Life

Josef Spindelböck

Abstrakt


Kościół katolicki a świętość życia ludzkiego

Przedmiotem rozważań autora jest wkład Kościoła katolickiego w głoszenie świętości życia i jego ochronę. Decydujące znaczenie w określeniu wartości i świętości ludzkiego życia ma chrześcijańskie spojrzenie na człowieka, tak w wymiarach właściwych dla antropologii filozoficznej, jak i teologicznej. W punkcie wyjścia autor zaprezentował metodyczną i treściową argumentację Kościoła katolickiego za nienaruszalnością i świętością ludzkiego życia. Następnie przedmiotem analiz była wartość ludzkiego życia odczytana w Piśmie Świętym oraz nauczaniu Magisterium Kościoła, a także nienaruszalność godności osoby ludzkiej. Powiązana znią jest bezwzględnie obowiązująca norma „nie zabijaj” (zakaz bezpośredniego zabójstwa niewinnego). W końcowej części studium omówione zostało przede wszystkim od strony obowiązywalności i uzasadnienia prawo do słusznej obrony.


Słowa kluczowe


Kościół katolicki; świętość życia ludzkiego

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II