Sakramentalny charakter życia moralnego

Krzysztof Jeżyna

Abstrakt


The post-Council reflection on understanding sacraments and their significance for moral Christian life should show their personalistic and salutary, ecclesial and social dimension. Holy sacraments have the character of a personal encounter with Christ, and through Him – with the Father and the Holy Spirit. God turns to the man with His gift of salvation and makes him able to accept the gift and give an answer. Accepting sacramental gifts requires understanding the moral imperative in them, which makes a Christian's moral life acquire the style of sacramental life. The Church that is a sacrament, owing to the presence of Christ-Sacrament in it, is the natural environment for the growth and development of moral life. A new emphasis in the post-Council revival is that Christians, as members of the Church-sacrament, should become a „sacrament” of Christ's presence and His salutary mystery in the world.


Słowa kluczowe


sakramenty; wymiar osobowy; eklezjalny i społeczny sakramentów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bołoz W.: Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej. Tuchów: Wydawnictwo „Homo Dei” 1991.

Dylus F.: Tajemnica Eucharystii w aspekcie eschatologii. W: Eucharystia. „Kolekcja Communio” nr 1. Poznań−Warszawa: Pallottinum 1986 s. 318-326.

Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Greniuk F.: Sakramenty źródłem zobowiązań moralnych. RTK 34:1989 nr 3 s. 5-20.

Jeżyna K.: Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła iświata. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.

Migut B.: Znaki Misterium Chrystusa. Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Marsilego OSB (1910-1983). Lublin: RW KUL 1996.

Nadolski B.: Słowo Boże i sakramenty święte. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. M. Rusecki, E. Pudełko. Lublin: RW KUL 1995 s. 149-163.

Nagórny J.: Eucharystia – we wspólnocie i dla wspólnoty. W: Eucharystia – miłość idziękczynienie. Homo meditans t. 9. Red. W. Słomka, A. J. Nowak. Lublin: TN KUL 1992 s. 126-140.

Nagórny J.: Historiozbawczy fundament moralności chrześcijańskiej. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1998 s. 153-170.

Rosato P. J.: Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów. Tł. A. Baron. Kraków: Wydawnictwo WAM 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II