Kompromis polityczny, kompromis moralny

Piotr H. Kieniewicz

Abstrakt


It is not always clear, whether political concession is or is not a moral compromise in the same time. As long as finding the middle ground does not concerns sensitive matters, there seems to be no problem. When it is in connection to human life and dignity – the problem strikes with full force. Dr. P. H. Kieniewicz discusses the problem of political concession and the risk of moral compromise when sensitive matters – like in vitro fertilization – are to be legislated and moral clarity is to be expected from the people of right conscience. In his opinion such a distinction is possible, in accordance to EV 73.


Słowa kluczowe


kompromis; polityka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae. Watykan 1995.

Chyrowicz B.: Tramwaj i ustawa. O sytuacjach „bez wyjścia” w etyce. „Ethos” 16: 2003 nr 61-62 s. 256-273.

Grześkowiak A.: Polityka i prawo w służbie życia według encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II. W: Evangelium vitae. Tekst i komentarze. Lublin: RW KUL 1997 s.353-364.

Lesiakowski K.: Historia antyaborcyjnych przezroczy. „Biuletyn IPN” 6:2006 nr7 (66) s. 64-68.

Łączkowski W.: Prawo naturalne a prawo stanowione. W: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu. Red. E. Sgreccia i in. Lublin: RW KUL 1999 s. 218-227.

Nagórny J.: Sprzeciw wobec „prawa” do zabijania. Uczestnictwo katolików w życiu politycznym w kontekście obowiązku prawnej ochrony życia nienarodzonych. „Ethos” 16:2003 nr 61-62 s. 235-250.

Nagórny J.: Moralne granice kompromisu. RT 53:2006 z. 3 s. 57-70.

Szostek A.: Obrona poczętego życia w parlamencie. W nawiązaniu do numeru 73. encykliki Evangelium vitae. „Ethos” 16:2003 nr 61-62 s.274-287.

Szostek A.: W obronie życia ludzkiego: prawo naturalne a prawo stanowione. W: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu. Red. E. Sgreccia i in. Lublin: RW KUL 1999 s. 187-200.

Stenogram obrad sejmu: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/ 3B7B7F5A. Wydruk z dnia 29.01.2009.

Stenogram obrad Sejmu: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/ 9a905bc b5531f478c125745 f0037938e/7a5acf5385c08d8cc125750c0043fb5c?OpenDocument. Wydruk z dnia 29.01.2009.

Żurek J.: Od kołyski do gardła. Sztuczne poronienia w Polsce Ludowej. „Biuletyn IPN” 6:2006 nr 7 (66) s. 69.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II