Moralne problemy samotności w rodzinie

Marian Pokrywka

Abstrakt


In consequence of the globalization process and of an unprecedented development of the electronic media – that abolish the time and space barriers – the world has been called aglobal village. It could seem that owing to this fact people would easily get closer to one another. However, what can be seen is the quickly growing phenomenon of loneliness. The range of atrophy of deep interpersonal bonds is so serious that the term „lonely crowd” has been coined. This happens so because the possibilities and technical facilities themselves – although they undoubtedly constitute a chance – cannot form deep interpersonal relations, as the relations are formed by people who can become an unselfish gift and accept others as agift.

Unfortunately, the occurring civilization transformations, and a disintegration of the traditional family that happens along with them, contribute to an increase in the lack of understanding and in loneliness in the family circle. Loneliness in the family results from the lack of proper bonds between its members. Hence being together is often reduced to the physical presence devoid of a deeper, spiritual dimension. Living together, but not united, leads to solitude that can affect everybody: the spouses, children, elderly people. In order to be a real community a family has to constantly discover anew its communal identity. Marital and familial „community of persons” – although it grows from a gift of the loving God – is a task for the people forming it.


Słowa kluczowe


indywidualizm; migracja; osamotnienie; samotność w rodzinie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszek A.: Indywidualizm. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 240-241.

Bomba J.: Rodzina w dzisiejszej Polsce. „Znak” 47:2005 nr 2 s. 15-20.

Burgos J. M.: Rodzina wobec przemian. „Społeczeństwo” 6:1996 nr 1 s.85-98.

Dyczewski L.: Człowiek zagrożony w rodzinie i ocalony przez rodzinę. W: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Gdzie jesteś Adamie? Red. T. Styczeń. Lublin: RW KUL 1987 s. 110-128.

Gocko J.: Rozwój społeczny człowieka. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 39-53.

Lecaillon D. J.: Społeczne i ekonomiczne znaczenie rodziny. „Społeczeństwo” 7:1997 nr 1-2 s. 31-37.

Mastalski J.: Samotność globalnego nastolatka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.

Mejía J.: Rodzina i praca w nauce społecznej Kościoła. „Społeczeństwo” 5:1995 nr 1 s.21-32.

Niewiadomska I.: Osamotnieni. W: Wzrastanie człowieka s. 189-201.

Nowosad S.: Prawda człowieka – prawda jego działania. W: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Red. I. Mroczkowski, J. A. Sobkowiak. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008 s. 57-82.

Pokrywka M.: Rola rodziny w budowaniu europejskiego domu. RT 51:2004 z. 3 s. 123-137.

Riesman D.: Samotny tłum. Przeł. J. Strzelecki. Warszawa: PWN 1971.

Sareło Z.: Postmodernistyczny styl myślenia i życia. W: Postmodernizm – wyzwanie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sareło. Poznań: Pallottinum 1995 s.9-27.

Slany K.: Modele życia rodzinnego. „Znak” 47:2005 nr 2 s. 29-40.

Tillich P.: Osamotnienie i odosobnienie. „Znak” 43:1991 nr 4 s. 3-8.

Wielgus S.: Postmodernizm jako współczesne wyzwanie wobec podstaw kultury euroatlantyckiej i chrystianizmu. W: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia. Red. G. Witaszek. Lublin: RW KUL 2000 s.339-354.

Wojaczek K.: Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych. Studium pastoralne. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2007.

Viladrich J. P.: Rodzina suwerenna. OsRomP 28:1997 nr 10 s. 52-57.

Zadykowicz T.: Człowiek w obliczu samotności. RT 53:2006 z. 3 s.123-140.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II