Małżeństwo sakramentalne w misji nowej ewangelizacji

Krzysztof Jeżyna

Abstrakt


Marriage as a sacrament of mission contributes to the spouses’ personal salvation and to the care for the salvation of others. The mission of marriage results from the sacramental and salutary character of this community. Recognition of the sacramental character of marriage is connected with the salutary message that is the basic contents of evangelization. The essence of the sacrament of marriage is transmitted by the historic-salutary character of the marital covenant referring to the biblical idea of covenant. The communal character of marriage is expressed in the concept of communio personarum. God's love is the source of the unity of marital community, as human love is included in the supernatural love of the Holy Trinity. Marriage and family as a subject of evangelization, serving a new life, aims at a full development and salvation of its members. Moreover, their responsibility for the Church is connected with participation in the evangelizing mission towards the world.


Słowa kluczowe


małżeństwo; przymierze małżeńskie; communio personarum; miłość małżeńska; rodzina w świecie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94. Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice: Wydawnictwo Archidiecezjalne w Katowicach 1993.

Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii. Red. A. L. Szafrański. Lublin: TN KUL 1985.

Miłość – płciowość – płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej. Red. P. Morciniec. Opole: Wydawnictwo UO 2007.

Nagórny J.: Małżeńskie przymierze miłości. W: JanPawe ł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. Lublin: RW KUL 1998 s. 207-230.

Nagórny J.: Małżeństwo i rodzina jako communio personarum. W: Człowiek. Miłość. Rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1999 s. 85-116.

Nagórny J.: Wychowanie do dojrzałej miłości. W: Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki. Red. M. Chmielewski. Lublin: RW KUL 1999 s. 398-415.

Sarmiento A.: Małżeństwo chrześcijańskie. Tłum. P. Rak. Kraków: Wydawnictwo „M” 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II