El amor conyugal − elemento esencial en la constitución de la pareja humana

Silvio Botero Giraldo

Abstrakt


Abstract only in Polish

Artykuł Silvio Botero Girardo CSsR, profesora Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, podejmuje zagadnienie miłości małżeńskiej jako elementu konstytutywnego i celu małżeństwa, awięc problematykę, która budziła wiele kontrowersji zarówno w historii teologii małżeństwa, jak również, a może przede wszystkim, w prawie kościelnym. Autor swoje rozważania koncentruje na trzech zagadnieniach: syntezie historycznej ukazującej obecność miłości w teologii małżeństwa; recepcji − pomimo początkowych oporów − miłości małżeńskiej przez Sobór Watykański II oraz ukazaniu trzech kluczowych dla posoborowego nauczania elementów: centralne miejsce osoby ludzkiej, zasady „salus animarum” jako „najwyższego prawa Kościoła” oraz propozycji rewizji „favor juris” w przywilej godności osoby ludzkiej.


Słowa kluczowe


małżeństwo; miłość małżeńska; Magisterium Kościoła; jurysprudencja; recepcja; wymiar osobowy

Pełny tekst:

PDF (Español (España))

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II