Man as the Primary Way for the University

Sławomir Nowosad

Abstrakt


Abstract only in Polish

Wieloraka transformacja współczesnej kultury rodzi nowe i pilne wyzwania także dla uniwersytetu, który pozostaje w centrum ludzkiego poszukiwania prawdy. Wśród wielu bardziej czy mniej wyczerpujących prób analizy współczesnej sytuacji kultury europejskiej (euroatlantyckiej), szczególnie godne uwagi jest to, co Jan Paweł II zawarł w adhortacji Ecclesia in Europa. Rozpoznanie niepokojących przejawów jej kryzysu domaga się, by w centrum uwagi dostrzec spór o integralną wizję człowieka i autentycznego humanizmu. Troska o właściwą koncepcję człowieka i jego życia dotyczy także uniwersytetu, co pozwala stwierdzić, że − parafrazując znane słowa Jana Pawła II − jego podstawową drogą powinien być człowiek. Przy całej trosce o właściwy poziom naukowy i dydaktyczny uniwersytetu, fundamentalne dla jego misji winno być służenie integralnej formacji szczególnie studentów, jak też i całej instytucji w duchu humanistycznym i personalistycznym. Szczególnym sprzymierzeńcem uniwersytetu jest w tym chrześcijaństwo, co potwierdza europejska tradycja od powstania pierwszych uniwersytetów aż po współczesność.


Słowa kluczowe


uniwersytet; człowiek; antropologia integralna; kultura

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Vatican II. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes (1965).

JohnPaul II: Encyclical Redemptor hominis. The Vatican: LEV 1979.

JohnPaul II: Encyclical Veritatis splendor. The Vatican: LEV 1993.

JohnPaul II: Apostolic Exhortation Ecclesia in Europa. The Vatican: LEV 2003.

Benedict XVI: Address at the Meeting with Catholic Educators (Washington D.C., 17 April 2008) (www.vatican.va).

Benedict XVI: Address to Students and Teachers of the Ecclesiastical Universities of Rome (The Vatican, 30 October 2008) (www.vatican.va).

Catechism of the Catholic Church. The Vatican: LEV 1992.

Congregation for Catholic Education, Pontifical Council for the Laity, Pontifical Council for Culture. The Presence of the Church in the University and in University Culture. The Vatican: LEV 1994.

Pontifical Council for Justice and Peace. Compendium of the Social Doctrine of the Church. The Vatican: LEV 2004.

Common Truths: New Perspectives on Natural Law. Ed. E. B. McLean. Wilmington: ISI Books 2004.

Jonasson J. T.: Inventing Tomorrow's University: Who Is to Take the Lead? Bologna: Bononia University Press 2008.

The Land O'Lakes Statement: The Nature of the Contemporary Catholic University (1967).

Mc Govern T.: The Christian Anthropology of John Paul II: An Overview. „Josephinum Journal of Theology” 8:2001 no. 1 p. 132-147.

Miller J. M.: Challenges Facing American and European Catholic Universities: A View from the Vatican. Notre Dame: University of Notre Dame Press 2006.

Neuhaus R. J.: The Christian University: Eleven Theses. „First Things” 1996 no. 1 [January] p. 20-22.

Neuhaus R. J.: Secularizations. „First Things” 2009 no. 2 [February] p.18-25.

Roche M. W.: The Intellectual Appeal of Catholicism and the Idea of a Catholic University. Notre Dame: University of Notre Dame Press 2003.

Weigel G.: John Paul II and the Priority of Culture. „First Things” 1998 no. 2 [February] p. 19-25.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II