Zasady i postulaty personalizmu chrześcijańskiego w teologii nadziei

Tadeusz Zadykowicz

Abstrakt


Every concept of the man involves a definite vision of hope. The modern times have brought discredit to hopes based on anthropocentrism, relativism, rationalism, empiricism and skepticism. Also the Church's traditional teaching defining this virtue statically and individualistically seems insufficient today. In a revival of reflection on hope, like in a revival of the whole investigation into virtues, it proves useful to reach for the principles of Christian personalism. In the light of this kind of reflection on man hope is seen not as waiting passively for happiness that is not closely defined, but as a person's fully involved participation in making it real. This kind of a man's involvement in his future is adequate to his dignity. Since God-Person guarantees this dignity, it can be said that the hope of a person is the very Person.


Słowa kluczowe


nadzieja; cnoty teologalne; aretologia; personalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cisło M.: Synodalne przesłanie nadziei. Ogólnokościelny Synod Biskupów 2001. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 19-29.

Derdziuk A.: Aretologia konsekrowana czyli cnoty zakonne. Kraków: Wydawnictwo „Alleluja” 2003.

Duplacy J.: Nadzieja. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Léon-Dufour. Tłum. K.Romaniuk. Poznań: Pallottinum 1994 s. 509-514.

Dziuba A. F.: Nadzieja. W: JanPaweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J.Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „Polwen” 2005 s.343-348.

Greniuk F.: Dzieje ujmowania nadziei w katolickiej teologii moralnej. W: Nadzieja wpostawie ludzkiej. Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992 s.225-237.

Herbut J.: Osoba. W: Leksykon filozofii klasycznej. Red. J. Herbut. Lublin: TN KUL 1997 s. 417-419.

Krasiński J.: Analiza i znaczenie nadziei. W: Nadzieja w postawie ludzkiej s. 15-20.

Melina L.: Moralne działanie chrześcijanina. Tłum. L. Balter. Poznań: Pallottinum 2008.

Moltmann J.: Bóg nadziei. Tłum. K. Góźdź. Lublin: Gaudium 2006.

Moysa S.: Teraz zaś trwają te trzy. Warszawa: Wydawnictwo ATK 1986.

Nagórny J.: Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie s. 63-100.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL 1997.

Nagórny J.: Życie nadzieją w świetle Pisma św. W: Nadzieja w postawie ludzkiej s. 95-109.

Nowak A. J.: Człowiek wiary, nadziei, miłości. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1988.

Nowak A. J.: Psychologiczny aspekt nadziei. W: Nadzieja w postawie ludzkiej s. 79-94.

Nowosad S.: Antropologia teologicznomoralna. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2008 s. 219-232.

Olech W.: Sperancyjny charakter teologii moralnej. W: Świadek nadziei s.291-298.

Palazzini P.: Virtù teologali e religione. Roma: Instituto di Teologia a Distanza 1992.

Rubinkiewicz R.: Biblijno-teologiczna wizja nadziei. W: Nadzieja chrześcijańska anadzieje ludzkie s. 51-61.

Słomka W.: Nadzieja chrześcijańska. W: Nadzieja w postawie ludzkiej s.131-144.

Zadykowicz T.: Personalistyczna koncepcja wiary. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 49-61.

Żardecka M.: Personalizm. W: Leksykon filozofii klasycznej s. 422-423.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II