Irish Family in Transformation

Donal McKeown

Abstrakt


Abstract only in Polish

Społeczeństwo od wieków katolickiej Irlandii w ostatnim okresie doświadcza głębokich przemian, co szczególnie dotyczy małżeństwa i rodziny. Liczne dane statystyczne potwierdzają, że coraz bardziej upowszechnia się kruchość więzi małżeńskiej, jak i tendencje zmierzające do redefinicji koncepcji małżeństwa i rodziny. Towarzyszy temu narastający brak wrażliwości na świętość ludzkiego życia. Wobec tej rzeczywistości Kościół katolicki podejmuje liczne wysiłki duszpasterskie, by bronić i wspierać rodzinę, szuka nowych dróg wychowania ludzi młodych do dojrzałości i odpowiedzialności, wpisując to w nowy wysiłek ewangelizacyjny.


Słowa kluczowe


rodzina; małżeństwo; Irlandia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Vatican II. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes (1965).

JohnPaul II: Novo Millennio Ineunte. The Vatican: LEV 2001.

Benedict XVI: Deus Caritas Est. The Vatican: LEV 2006.

A Church with a Future. Challenges to Irish Catholicism Today. Eds. N. Coll and P. Scallon. Dublin: Columba 2005.

Fukuyama F.: The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. London: Profile 1999.

Prendergast T.: Temptations of the Flesh. „The Tablet” of 28 April 2007 p.9-14.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II