Zasady

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Informacje i sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Teologii Moralnej" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Komitet Redakcyjny

Jerzy Gocko SDB (REDAKTOR NACZELNY I SEKRETARZ), ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Sławomir Nowosad, ks. Marian Pokrywka, bp Józef Wróbel SCJ, ks. Tadeusz Zadykowicz

 

Rada Naukowa

Ks. Emmanuel Aquis (La Valetta), Andrzej Derdziuk OFMCap (PRZEWODNICZĄCY), Paweł Góralczyk SAC, Samuel Grcgg (Grand Rapids), ks. Franciszek Greniuk, Rudolf Larenz (Helsinki), ks. Ireneusz Mroczkowski, ks. Basilio Petrà (Florencja—Rzym), Henryk Skorowski SDB. Stefano Zamboni SCJ (Rzym)

 

Recenzenci

2013
René Balak (Trnawa), ks. Antoni Bartoszek (Katowice), Tadeusz Bicsaga SDB (Kraków), Sylwester Jędrzejewski SDB (Kraków), ks. Krzysztof Kietliński (Warszawa), ks. Marek Kluz (Kraków—Tarnów), Edmund Kowalski C'SsR (Rzym), Marian Maehinek MSF (Olsztyn), Piotr Przesmycki SDB (Jerozolima—Rzym), ks. Josef Spindelböck (St. Pölten), ks. Wojciech Surmiak (Katowice), ks. Zbigniew Wanat (Toruń), Gabriel Witaszek CSsR (Rzym), ks. Arkadiusz Wuwer (Katowice)

2012
Ks. Antoni Bartoszek (Katowice), Tadeusz Biesaga SDB (Kraków), Sylwester Jędrzejewski SDB (Kraków), ks. Krzysztof Kietliński (Warszawa) ks. Marek Kluz (Kraków–Tarnów), Edmund Kowalski CSsR (Rzym), Piotr Przesmycki SDB (Jerozolima–Rzym), ks. Wojciech Rzepa (Łomża), ks. Josef Spindelböck (St. Pölten), ks. Wojciech Surmiak (Katowice), ks. Zbigniew Wanat (Toruń), Gabriel Witaszek CSsR (Rzym), ks. Arkadiusz Wuwer (Katowice)

2011
Ks. Michał Drożdż, ks. Tomasz Kraj, ks. Sławomir Nowosad, Jarosław Sobkowiak MIC, ks. Stanisław Sojka, ks. Tadeusz Zadykowicz

2010
Paweł Bortkiewicz TChr, Andrzej Derdziuk OFMCap, Jerzy Gocko SDB, Paweł Góralczyk SAC, Yuriy Hayduk, ks. Krzysztof Jeżyna, Sylwester Jędrzejewski SDB, Waldemar Klinkosz OFMConv, Stanisław Kulpaczyński SDB, ks. Jerzy Lachowicz, ks. Piotr Morciniec, ks. Ireneusz Mroczkowski, ks. Wojciech Rzepa, ks. Sławomir Zawada

2009
Jerzy Gocko SDB, Paweł Góralczyk SAC, ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Wojciech Rzepa, Henryk Skorowski SDB, Jarosław Sobkowiak MIC