Autor - szczegóły

Kupisiński, Zdzisłąw, Katedra Historii i Etnologii Religii w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL, Polska