Autor - szczegóły

Górzna, Sylwia, Polska

  • Vol 1 (2009) - Recenzje i sprawozdania
    Pokój dla świata. Znaczenie dialogu miedzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijanskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005). Red. Sławomir Jacek Żurek
    Szczegóły  PDF