Autor - szczegóły

Grodź, Stanisław, Katedra Historii i Etnologii Religii w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL, Polska

  • Vol 2 (2010) - Artykuły
    „Przyjmij twój sukces!”. Atrakcyjność neopentekostalnego wymiaru chrześcijaństwa w Ghanie
    Abstrakt  PDF
  • Vol 4 (2012) - Artykuły
    Kościoły afrykańskiej diaspory chrześcijańskiej w Europie - egzystencja na marginesie czy (re)chrystianizacja Europy?
    Abstrakt  PDF