Autor - szczegóły

Grodź, Stanisław, Polska

 • Vol 2 (2010) - Recenzje i sprawozdania
  „Międzyreligijna hermeneutyka w pluralistycznej Europie”. Sprawozdanie z drugiej konferencji European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Recenzje i sprawozdania
  „Międzyreligijny wymiar kontaktów między chrześcijanami a muzułmanami”. Sprawozdanie z konferencji naukowej
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Recenzje i sprawozdania
  Polska i holenderska refleksja nad chrześcijańska tożsamością w Europie
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Sparawozdania
  Trzecia konferencja Europejskiego Towarzystwa Teologii Międzykulturowej i Studiów Międzyreligijnych (Esitis)
  Szczegóły  PDF