Autor - szczegóły

Raczko, Roman, Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, Białoruś

  • Vol 3 (2011) - Artykuły
    Rozpoznanie Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji, w ujęciu E. Kopcia i J. Myśkowa
    Abstrakt  PDF