Autor - szczegóły

Borto, Paweł, Polska

  • Vol 4 (2012) - Inne
    Dorobek naukowo-dydaktyczny ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego w latach 2007-2012
    Szczegóły  PDF
  • Vol 4 (2012) - Recenzje
    Romano Penna. DNA chrześcijaństwa. Tożsamość chrześcijan. Tł. L. Rodziewicz- Doktór. Kraków: Wyd. OO. Franciszkanów „Bratni Zew” 2011, ss. 433 (tytuł oryginału: Il DNA del cristianesimo. L’identità cristiana allo stato nascente. Cinisello Balsamo 2004 ss. 464)
    Szczegóły  PDF