Autor - szczegóły

Skakuj, Mariusz, doktorant, Instytut Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska