Autor - szczegóły

Sikora, Maria, Polska

  • Vol 4 (2012) - Sparawozdania
    Sympozjum „Teologia - antropologia - hermeneutyka. Paradygmat antropologiczno-hermeneutyczny w teologii fundamentalnej”. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (12 stycznia 2012 r.)
    Szczegóły  PDF