Autor - szczegóły

Kaucha, Krzysztof, Polska

 • Vol 1 (2009) - Recenzje i sprawozdania
  Bóg i Auschwitz. O Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów. Red. M. Deselaers, L. Łysien, J. Nowak
  Szczegóły  PDF
 • Vol 1 (2009) - Recenzje i sprawozdania
  Andrzej A. Napiórkowski OSPPE. Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Recenzje i sprawozdania
  Ks. Jacenty Mastej. Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Recenzje i sprawozdania
  Ks. Jan Perszon. Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Recenzje i sprawozdania
  Sprawozdanie z konferencji „Nauka wobec zjawisk paranormalnych”
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Recenzje i sprawozdania
  „Das Proprium der Fundamentaltheologie”. Sprawozdanie z konferencji
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Recenzje i sprawozdania
  „Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej”. Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Inne
  Dorobek naukowo-dydaktyczny ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego w latach 2007-2012
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Artykuły
  Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2012) - Sparawozdania
  Sprawozdanie z uroczystości odnowienia doktoratu Eminencji Kardynała Prof. Stanisława Nagy’ego
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Sparawozdania
  Międzynarodowa Konferencja „Dangerous Liaisons. Theology, Social Sciences and Modernity” (Niebezpieczne związki. Teologia, nauki społeczne i/a nowoczesność)
  Szczegóły  PDF
 • Vol 5 (2013) - Recenzje
  Jarosław Przytuła. Logika Objawienia. Argument werytatywny w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara. Lublin: TN KUL 2011
  Szczegóły  PDF