Autor - szczegóły

Mastej, Jacenty, Katedra Chrystologii Fundamentalnej Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, Polska

  • Vol 3 (2011) - Artykuły
    Sperancyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi
    Abstrakt  PDF