Autor - szczegóły

Mastej, Jacenty, Polska

  • Vol 5 (2013) - Recenzje
    Chrześcijanskie świadectwo dzisiaj. (Theologia Radomiensia t. 2). Red.D. Swend, P. Borto. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2012
    Szczegóły  PDF