Autor - szczegóły

Nowak, Józef, Katedra Historii i Etnologii Religii Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, Polska

  • Vol 4 (2012) - Artykuły
    Święci Katarzyna i Andrzej w religijności i tradycji ludowej regionu tomaszowskiego
    Abstrakt  PDF