Autor - szczegóły

Wąs, Adam, Polska

  • Vol 4 (2012) - Sparawozdania
    Międzynarodowa konferencja chrześcijańsko-islamskiego forum teologicznego „«Bóg nieustannie przewyższający wszystko». Koncepcje Boga w chrześcijaństwie i islamie” (Stuttgart, 4-6 marca 2011 r.)
    Szczegóły  PDF
  • Vol 5 (2013) - Sparawozdania
    Międzynarodowa Konferencja Chrześcijańsko-Islamskiego Forum Teologicznego pt. „Posłańcy Boga. Proroctwo w islamie i chrześcijaństwie”. Stuttgart 9-11 marca 2012
    Szczegóły  PDF