Theology of Harmony in Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) Documents

Grzegorz Wita

Abstrakt


Teologia harmonii w dokumentach Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC)

Artykuł prezentuje nowe spojrzenie na teologie, zwłaszcza teologie religii, proponowane przez Federacje Konferencji Episkopatów Azji (FABC). Kluczowym pojęciem jest w nim harmonia, dążenie ku której mocno wpisane jest w religijne koncepcje światopoglądowe Azji. Naszkicowane zostało rozumienie harmonii w religiach Wschodu oraz postrzeganie w jej perspektywie zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa i Kościoła. Ukazane zostały liczne dokumenty i inicjatywy FABC, które odwołują sie do idei harmonii jako wspólnego mianownika dla teologii azjatyckiej. Potrójna forma dialogu (z ubogimi, międzykulturowego i międzyreligijnego) wybrana za podstawowe kryterium działali Kościoła w Azji wydaje sie najpełniej rozumiana i realizowana w perspektywie harmonii.


Słowa kluczowe


Harmonia; Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC); teologia azjatycka; religie Wschodu; inkulturacja; teologia religii; dialog miedzyreligijny; paradygmat teologii

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A Renewed Church In Asia: A Mission Of Love And Service. The Final Statement of the Seventh Plenary Assembly of the Federation of Asian Bishops' Conferences. Samphran, Thailand, January 3-12, 2000. In FAPA 3 p.1-16.

Bevans Stephen B.: Models of Contextual Theology. Revised and Expanded Edition. Maryknoll. New York: Orbis Books 2003.

BIRA III: Statement and Recommendations of the Third Bishops’ Institute for Interreligious Affairs. In FAPA 1 p. 119-123.

BIRA IV/1: Report on the Assembly of the First Bishops’ Institute for Interreligious Affairs on the Theology of Dialogue. In FAPA 1 p. 247-250.

BIRA IV/3: Statement of the Third Bishops’ Institute for Interreligious Affairs on the Theology of Dialogue. In FAPA 1 p. 257-262.

BIRA IV/10: Final Statement of the Tenth Bishops’ Institute for Interreligious Affairs on the Theology of Dialogue. In FAPA 1 p.313-315.

BIRA IV/11: Final Statement of the Eleventh Bishops’ Institute for Interreligious Affairs on the Theology of Dialogue. In FAPA 1 p. 317-324.

BIRA IV/12: Final Statement of the Twelfth Bishops’ Institute for Interreligious Affairs on the Theology of Dialogue. In FAPA 1 p. 325-334.

BIRA V/1: Working Together for Harmony in God’s World. In FAPA 2 p.143-147.

BIRA V/2: A Call to Harmony. In FAPA 2 p. 149-154.

BIRA V/3: Working for Harmony in the Contemporary World. In FAPA 2 p.155-160.

BIRA V/4: Taoist and Confucian Contributions to Harmony in East Asia. In FAPA 2 p.161-165.

BISA II: Final Reflections of the Second Bishops‘ Institute for Social Action. In FAPA 1 p.203-205.

Final Statement of the Sixth FABC Plenary Assembly. Christian Discipleship in Asia Today: Service to Life. In FAPA 2 p. 1-12.

Hai Peter N. V.: Fides Querens Dialogum: Theological Methodologies of the Federation of Asian Bishops’ Conferences. Australian eJournal of Theology 8(2006).

Journeying Together Toward the Third Millenium, July 17-27, 1990, Bandung, Indonesia. In FAPA 1 p. 273-289.

Mendoza Ruben C.: Ray of the Truth that Enlightens All. Nostra Aetate and Its Reception by the FABC. Studies in Interreligious Dialogue 16(2006)2 p.148-172.

OEIA/FABC: Commitment to Interreligious Dialogue (Evaluation of the BIRA V Encounters), Final Report of Buddhists, Christians, Muslims, Hindus and Scholars of Confucian and Taoist Traditions in Dialogue (Bali, Indonesia, November 1, 1996). In FAPA 2 p. 167-171.

Office for Ecumenical and Interreligious Dialogue OEIA/FABC: Harmony among Believers of Living Faiths: Christians and Muslims in Southeast Asia (Thailand, August 5, 1994). In FAPA 2 p.173-177.

Office of Theological Concerns OTC: Methodology: Asian Christian Theology. In FAPA 3 p.329-419.

Phan Peter C.: Evangelization in a Culture of Pluralism Challenges and Opportunities. Australian eJournal of Theology 9(2007).

Punda Panda Herman: Towards Living in Harmony. A Study of Interreligious Dialogue as an Effort to Promote Harmony among Believers of Various Religions. Based on the Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) Documents from 1970 to 1996. Roma 2001.

Theological Advisory Commission of FABC, Asian Christian Perspectives of Harmony (Hong Kong, April 1995). In FAPA 2 p. 229-298.

Theological Advisory Commission of the FABC, Seven Theses on Interreligious Dialogue: An Essay in Pastoral Theological Reflection, International Bulletin of Missionary Research, July 1989 p. 108-110.

Yun - ka Tan Jonathan: A New Way of Being Church in Asia: The Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC) at the Service of Life in Pluralistic Asia. Missiology: An International Review 33(January 2005)1 p.72-94.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii