Międzynarodowa konferencja chrześcijańsko-islamskiego forum teologicznego „«Bóg nieustannie przewyższający wszystko». Koncepcje Boga w chrześcijaństwie i islamie” (Stuttgart, 4-6 marca 2011 r.)

Adam Wąs

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii