Tomáš Halík. Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą. Przeł. A. Babuchowski. Kraków: Wydawnictwo WAM 2012 ss. 204

Rafał Pokrywiński

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii