Andrzej Perzyński, Personalizm wiary według Jeana Mouroux. Warszawa: Wyd. UKSW 2011, ss. 158

Grzegorz Dziewulski

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii