Paweł Sokołowski. Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodnośc chrześcijaństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2011 ss. 315

Ireneusz Sławomir Ledwoń

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii