Problem sensu negatywnego sądu egzystencjalnego o Bogu

Andrzej Sołtys

Abstrakt


Le problème du sens du négatif jugement existentiel au Dieu

Dans cet article l'auteur examine le sens du jugement existentiel au Dieu. Les recherches présent ont amené à la conclusion, qu'il n'y a pas de possibilité de bien construire un négative jugement existentiel au Dieu, qui possédait le sens, dans la lumière d'affiliée la théorie analytique de la signification. En tout cas bien examinés la négation en cet jugement ne concerne pas de réelle de l'existence de Dieu, mais de Son existence à défini façon, ou de la possession par Lui des certaines propriétés. Ce signifie, qu'en tout cas la négation n'est pas absolue. Cependant, si nous supposons, que le négative jugement existentiel au Dieu nie l'idée de Dieu, alors par cette solution on renonce d'affiliée la théorie analytique de la signification et on reçoit la théorie pragmatique.


Słowa kluczowe


Bóg; istnienie; dowód; sąd negatywny; sąd egzystencjalny; znaczenie; ontologia; język

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz K.: Język i poznanie. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1985.

Austin J. L.: Mówienie i poznawanie. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.

Ayer A. J.: Filozofia w XX wieku. Przeł. T. Baszniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.

Bocheński J. M.: O filozofii analitycznej. W: Logika i filozofia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.

Elders L. J.: Filozofia Boga. Przeł. M. Kiliszek, T. Kuczyński. Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików MAG 1992.

Keil G.: Język. W: Filozofia, podstawowe pytania. Red. E. Martens, H. Schnadelbach. Warszawa: Wiedza Powszechna 1995 s. 589-646.

Kijewska A.: Eriugena. Warszawa: Wiedza Powszechna 2005.

Nowaczyk A.: Filozofia analityczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Quinn W. V. O.: O tym, co istnieje. W: tenże. Z punktu widzenia logiki. Przeł. B.Stanosz. Warszawa: Fundacja Aletheia 2000.

Searle J. R.: Czynności mowy. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa: PAX 1987.

Skalski T.: Sprawcza funkcja języka. Łódź: Wydawnictwo UŁ 2002.

Strawson P. F.: Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii. Przeł. A.Grobler. Kraków: Wydawnictwo ZNAK 1994.

Strawson P. F.: Różne koncepcje filozofii analitycznej. Przeł. T.Szubka. „Roczniki Filozoficzne” 34:1986 z. 1 s. 83-119.

Teoria znaczenia Michaela Dummetta i jej konsekwencje metafizyczne. Red. U. M. Żegleń. Toruń: Dom Wydawniczy Duet 2006.

Wójtowicz A.: Znaczenie nazw a znaczenie zdań. Warszawa: Semper 2007.

Woleński J.: Kierunki i metody filozofii analitycznej. W: Jak filozofować?. Red. J.Perzanowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989.

Wójcicki R.: Ajdukiewicz. Teoria znaczenia. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii