Problem wiarygodności miłości w buddyzmie w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej

Paweł Sokołowski

Abstrakt


The aim of this paper was to analyze a motivating aspect of love in Buddhism. As the most comprehensive analysis of the Buddhist love in the Polish literature is the work of H.deLubac, hence the focus on his research, supplemented by observations of contemporary theologians. First shown understanding of the term „love” in Buddhism, referenced in order to analyze the three terms: majtri (kindness), dana (excellence based on the generosity and assistance), karuna (pity, compassion). Then the paper analyzed the relationship of Buddhist love to the love of Christianity and drew attention to the fact that Buddhism has been switched relationship between love and compassion (in Buddhism, compassion is born of love, in Christianity it is inversely). Buddhist charity does not have also a community dimension, so characteristic of Christianity. Results of this study was that supernatural love in Buddhism is present in the same extent that it is the divine revelation in the creatures and by creatures, and in the same way it lends credibility. Love in Buddhism does not have full incentive asset due to alack in her the aspect of the Trinity, the ecclesial and sacramental (they strictly specify the Christianity). As a result of this has been demonstrated that Christianity offers the deepest shot of motivating aspect. Love in Christianity is in fact linked to the full and most perfect revelation of Christ.


Słowa kluczowe


agape; miłość chrześcijańska; miłość w buddyzmie; walor motywacyjny miłości chrześcijańskiej; wiarygodność chrześcijaństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar von H. U.: Wiarygodna jest tylko miłość. Tł. E. Piotrowski. Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.

Dajczer T.: Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1993.

Dalajlama. Etyka na nowe tysiąclecie. Tł. A. Kozieł. Warszawa: Politeja 1999.

D'Onza Chiodo M.: Buddyzm. Tł. K. Stopa. Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.

Greschat H.-J.: Człowiek. IV. W buddyzmie. W: F. König, H. Waldenfels. Leksykon religii. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 1997 s.73-74.

Greschat H.-J.: Miłość. III. W buddyzmie. W: F. König, H. Waldenfels. Leksykon religii. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 1997 s. 257-258.

Lubac H. de: Aspekty buddyzmu. Tł. I. Kania. Kraków: Wydawnictwo ZNAK 1995.

Lubac H. de: Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu. Tł. M. Stokowska. Kraków: ZNAK 1961.

Mejor M.: Buddyzm. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.

Mróz M.: Buddyjska etyka współczucia a chrześcijańska miłość bliźniego. Odpowiedź wobrębie myśli Jana Pawła II. W: Jan Paweł II a religie świata. Red. J. Perszon. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007 s. 119-141.

Müller W. K.: Anatman/Anatta. W: Leksykon religii. Red. F. König, H. Waldenfels. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 1997 s. 7.

Ratzinger J.: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tł. Z. Włodkowa. Kraków: Wyd. ZNAK 2006.

Religia. Encyklopedia PWN. T. 3, 5, 6, 7. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.

Rusecki M.: Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: TN KUL 2010.

Rusecki M.: Traktat o cudzie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.

Rusecki M.: Traktat o religii. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2007.

Rusecki M., Sokołowski P.: Objawienie. IV. W religiach. EK XIV 177-181.

Scherer B.: Buddyzm. Tł. G. Kuśnierz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2009.

Schweer T.: Buddyzm. Powstanie – dzieje – nauka. Tł. P. Pachciarek. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2003.

Seegers M.: Podstawowe pojęcia buddyjskie. Tł. J. Łazicki. Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2002.

Sokołowski P.: Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej. Lublin 2009 (mps AUKUL).

U Pandita S.: Jeszcze w tym życiu. Nauki Buddy prowadzące ku wyzwoleniu. Tł. M.Tarnowski, A. Klegon, B. Bolibok, Z. Molski. Poznań: ABEDIKS 2004.

Waldenfels H.: Buddyzm a chrześcijaństwo. Francuz-chrześcijanin spogląda na buddyzm. W: H. de Lubac. Aspekty buddyzmu. Tł. I. Kania. Kraków: Wydawnictwo ZNAK 1995.

Waldenfels H.: Buddyzm i chrześcijaństwo w dialogu. Uwagi na temat przesłanek duchowych. ComP 8:1988 nr 4 s. 54-64.

Waldenfels H.: O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Tł. A. Paciorek. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993.

Zimoń H.: Buddyzm. W: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Red. H. Zimoń. Lublin: TN KUL 2001 s.379-402.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii