Sensotwórczy wymiar Objawienia Bożego według adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI

Roman Słupek

Abstrakt


Diverse areas of studies are concerned with the answer to the inquiry on the meaning of human existence. Also theology, referring to the Divine Revelation, points out to the meaning of existence, revealed by God. Also Benedict XVI refers to this issue in his apostolic exhortation Verbum Domini – On the Word of God in the life and mission of the Church. Indicating the Eternal Word, that entered the time and was pronounced in human way, at the same time the Holy Father convinces us, that for the person receiving this Word in faith, it can be the source of the meaning of existence. The Divine Revelation becomes the source of the meaning of human life thanks to its rationality, through responses it provides for the deepest human inquiries and desires, and thanks to the perspective of fullness of life transcending the limits of temporality. The meaning of human existence revealed in the Word of God, is properly understood and most fully accessible in the Church. The community of God's people is called to reveal the Eternal Word faithfully as reality, which can be lived, and thanks to which one can live.


Słowa kluczowe


sens istnienia; życie ludzkie; Objawienie Boże; BenedyktXVI; adhortacja Verbum Domini; rozumność Objawienia Bożego; Kościół; interpretacja Biblii; Pismo Święte

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler A.: Sens życia. Tł. M. Kreczowska. Warszawa 1986.

Bartnik Cz.: Chrystus jako sens historii. Wrocław 1987.

Benedykt XVI: Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini. O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Kraków 2010.

Benedykt XVI: Rodzina, szkoła, parafia – miejsca formacji chrześcijanina. „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27:2006 nr 11 s. 18-19.

Bocheński J. M.: Sens życia i inne eseje. Kraków 1993.

Człowiek – wartości – sens. Red. K. Popielski. Lublin 1996.

Eterivić N.: Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini (prezentacja). „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32:2011 nr 1 s. 14-17.

Głaz S.: Doświadczenie religijne a sens życia. Kraków 2002.

Głaz S.: Sens życia. Kraków 1998.

Heller M.: Sens życia i sens wszechświata. Tarnów 2002.

Heschel A.: Człowiek nie jest sam. Tł. K. Wojtkowska. Kraków 2001.

Jak odkrywać sens ludzkiego życia. Red. J. Augustyn. Kraków 1997.

Mariański J.: Między nadzieją i zwątpieniem. Lublin 1998.

Mariański J.: W poszukiwaniu sensu życia. Lublin 1990.

Popielski K.: Noetyczny wymiar osobowości: Psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Lublin 1994.

Rusecki M.: Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1. Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin 1994.

Sens choroby, sens śmierci, sens życia. Red. H. Bortnowska. Kraków 1993.

Słupek R.: Eklezjologia personalistyczna Benedykta XVI. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 18:2010 nr 1 s. 113-122.

Waldenfels H.: Religie odpowiedzią na pytania o sens istnienia człowieka. Tł. E.Perczak. Warszawa 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii