Das Bild von der Kirche in den Hymnen an die Kirche Gertrud von le Forts

Ewa A. Piasta

Abstrakt


Obraz Kościoła w Hymnach do Kościoła Gertrudy von le Fort

Przedmiotem badań są Hymny do Kościoła Gertrudy von le Fort, dwudziestowiecznej chrześcijańskiej pisarki niemieckiej. Hymny stanowią punkt zwrotny w twórczości le Fort, są zapisem odkrycia prawdy o Kościele i drogi prowadzącej do niego. Autorka poddaje analizie utwory le Fort pod kątem ukazanego w nich obrazu Kościoła oraz ich zgodności z eklezjologią katolicką. Artykuł rozpoczyna próba zdefiniowania pojęcia „Kościół” na podstawie literatury przedmiotu i dokumentów Kościoła (Lumen gentium). Cechy Kościoła opisywane przez le Fort zostały pogrupowane tematycznie. Wśród nich dominuje podkreślenie powszechności Kościoła, przyrównywanie go do Matki, wiara w jego świętość oraz w to, iż stanowi najpewniejszą drogę prowadzącą do Boga, a na ziemi jest Jego znakiem i uobecnieniem. Pisarka utożsamia głos Kościoła z głosem Boga, a głoszoną przez niego naukę uważa za niezmienną. Jedną z najważniejszych jego cech jest miłość skierowana ku Bogu, jak i ku człowiekowi, nawet będącemu z dala od niego i błądzącemu. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z hymnów le Fort są poparte odnośnikami do literatury teologicznej. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, iż pisarka wiernie odzwierciedla chrześcijański obraz Kościoła i prawdy wiary katolickiej.


Słowa kluczowe


Bóg; eklezjologia; Kościół; literatura; hymn

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Brockhaus Literatur. Mannheim−Leipzig 2004.

Chylewska - Tölle A.: Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von le Forts. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2007.

Courth F., Neuner P.: Podręcznik teologii dogmatycznej. Kraków: Wydawnictwo „M” 1999.

Die Bibel. Einheitsübersetzung. Altes und Neues Testament. Stuttgart 1980.

Eschbach M.: Die Bedeutung Gertrud von le Forts in unserer Zeit. Warendorf Westfalen: Schnell 1948.

Focke A.: Gertrud von le Fort. Gesamtschau und Grundlagen ihrer Dichtung. Graz−Wien− Köln: Verlag Styria 1960.

JanPaweł II. Dzieła zebrane. T. 7: Katechezy cz. 2. Kraków: Wydawnictwo „M” 2007.

Katechismus der Katholischen Kirche. Unter: http://www.vatican.va/archive/ DEU0035/_IN DEX.HTM

Kern W., Pottmeyer H. J., Seckler M. (Hrsg.): Handbuch der Fundamentaltheologie. Traktat Kirche. Freiburg−Basel−Wien: Herder 1986.

Kuhlmann H.: Vom Horchen und Gehorchen. Eine Studie zu Gertrud von le Fort. Recklinghausen: Paulus Verlag 1950.

Le Fort, G. von: Hymnen an die Kirche. Saint-Maurice: Editions Saint-Augustin 2001.

Lumen gentium. Konstitution des Vaticanum II (1964).

Ozorowski E. bp: Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1984.

Seeger H.: Musiklexikon in zwei Bänden. Bd. 1. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik 1966.

Speyr A. von: Das Wort und die Mystik. II. Teil: Objektive Mystik. Einsiedeln: Johannes Verlag 1970.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii